เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

คุณแม่จันดี โลหิตดี นั่งภาวนาครั้งแรก เห็นร่างกายเน่าสลายกลายเป็นดิน

คุณแม่จันดี โลหิตดี นั่งภาวนาครั้งแรก เห็นร่างกายเน่าสลายกลายเป็นดิน@เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา #คุณแม่จันดี โลหิตดี #นั่งภาวนาครั้งแรกเห็นร่างกายเน่าสลายกลายเป็นดิน #น้องสาวองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Loading...