เรื่องเด่น "พระพุทธศาสนาเป็นของสากล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 7 เมษายน 2021.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,836
  กระทู้เรื่องเด่น:
  834
  ค่าพลัง:
  +8,656
  No_101.jpg

  .
  "พระพุทธศาสนาเป็นของสากล"

  " .. พระพุทธศาสนาเป็นของสากล "มนุษย์ชาวโลกนี้มีใจเกิดขึ้นในที่ใดแล้วก็มีกิเลสหุ้มห่อในใจของมนุษย์ในที่นั้น" พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในที่นั้นแล้วจึงได้บัญญัติพระพุทธศาสนาลงที่กาย วาจาและใจของมนุษย์เหล่านั้น

  เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว "แต่ธรรมคำสอนของพระองค์ที่ยังเหลืออยู่ในหัวใจของมนุษย์เหล่านั้น" ผู้มีศรัทธาก็ปฏิบัติกันต่อไป ต่อเมื่อมนุษย์ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หรือใจมนุษย์ไม่มีมาเกิดในโลกนี้อีก "นั่นแหละพระพุทธศาสนาจึงจะหมดไปจากโลกนี้"

  พระพุทธศาสนาเป็นของสากลอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติในโลกนี้ก็ดี หรือจะไม่มาอุบัติในโลกนี้ก็ดี "ธรรมคืออกุศลและกุศล หากเป็นของมีอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไร" .. "

  "ของดีมีในศาสนาพุทธ"
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
   

แชร์หน้านี้

Loading...